Geplaatst in Nieuws en politiek

Is het wijs of is het wijs


Daar moest een doordachte strategie achter zitten dacht ik donderdagochtend over de opstelling van Diederik Samsom. Zelf zou ik niet in staat zijn om de roep van de andere partijen te weerstaan. Niets is leuker en geeft meer energie dan samen aan oplossingen voor een probleem te werken.
Donderdagavond tijdens het kamerdebat keek Diederik Samsom alsof hij niet op een partijtje was uitgenodigd. Hij kende het gevoel hoe geweldig het is om met anderen samen ergens aan te werken, dus ook. En had zich moeten inhouden om niet mee te doen of was er wat anders aan de hand?
De volgende morgen was het algemene oordeel dat Diederik Samsom de verliezer was. Alleen fragmenten uit het debat die dat moesten bewijzen waren te horen op de radio. De euforie van Jolanda Sap, Alexander Pechtold en Arie Slob over het resultaat was grenzeloos. Maar wat hebben ze eigenlijk binnengehaald. Een akkoord vol losse eindjes.
Eén van die losse eindje is de verhoging van het hoogste BTW tarief naar 21%. Ik hoorde een marktkoopman uitleggen dat zijn nachtponnen die nu vijf euro kostte hij toch echt niet kon verkopen voor 5 euro en nog wat. Dus, was zijn redenering, gaat hij verlies lijden. Ik herinner mij van de invoering van de euro dat middenstanders heel goed in staat waren om prijzen gunstig af te ronden. Maar dat consumenten hun hand nog meer op de knip gaan houden is zeker waar. En dat deze maatregel vooral mensen treft die al weinig in die knip hebben is ook waar.
De maatregelen voor de woningmarkt kunnen leiden tot een daling van de huizenprijzen met 20 tot 25 procent. In de huidige situatie leidt dat tot een vermogensverlies, dat in veel gevallen niet gedragen kan worden. Net als in de jaren 80 zullen we veel gedwongen verkopen zien. Ook door de bepaling dat een nieuwe hypotheek niet meer dan 100% mag zijn, blijft de koopmarkt op slot voor starters. En aan de onderkant moet de beweging beginnen.
Dan nog de nullijn voor ambtenaren, waaronder de onderwijzer en de politieagent die al een paar jaar op nullijn zitten. En het opblazen van het moeizaam bereikte pensioenakkoord.
Maar los van de inhoudelijke argumenten, is het politieke argument het meest wijs. De PvdA houdt zo zijn handen vrij om duidelijk te maken waar het voor staat. De SP krijgt niet de kans om de kaart kampioen opkomen voor de zwakkeren te spelen. Stemmers op GroenLinks moeten zich afvragen of ze er een gratis centrumrechts pakket aan maatregelen bij willen.
De wijsheid achteraf zal zijn dat het niet wijs was van Diederik, maar wel geniaal. Wat vind jij?